Medlemsvillkor

Följande villkor gäller för medlemskap på Argu (argu.nu) och reglerar medlemmars användning av sidan. Den som bryter mot reglerna riskerar att få begränsad tillgång till sidan, medlemskapet fråntaget och material på sidan raderat. I det öppna samtalets anda tas hänsyn till synpunkter från medlemmar och i synnerhet ett välstrukturerat argument. Dessa medlemsvillkor kan komma att ändras och det är medlemmens ansvar att hålla sig uppdaterad på dem. Fortsatt användning tolkas som fortsatt bejakande av medlemsvillkoren.

Syfte

Syftet med Argu är att dela med oss av material för att förstå argumentation. Tesers hållbarhet och arguments relevans avgörs genom medelvärden av kvalificerade medlemmars bedömningar. Tillsammans arbetar vi för att plocka fram nya argument och teser, se till beståndsdelarna och konsekvenserna av dem. Vi systematiserar och bedömer dem. Materialet får användas och delas utanför sidan, vilket kan göras med inbyggda funktioner. Sidan kommer aldrig vara heltäckande, men kan genom sina medlemmar ge en rättvisande bild av vad en diskussion handlar om.

Riktlinjer

Medlemskap

För medlemskap uppges ett namn, som kommer vara medlemmens alias på sidan, samt en epostadress, till vilken inloggningsuppgifterna skickas vid registrering. Dessa räknas som personuppgifter och behandlas varsamt och bara så långt det är motiverat för att tillhandahålla medlemskapet. Till skillnad från det valda namnet syns epostadressen inte för andra medlemmar eller besökare på sidan. Var och en kan förvärva medlemskap på sidan, med undantag för tillfälliga/individuella begränsningar, oberoende av ålder och plats. Med medlemskapet följer inga förpliktelser utöver vad som här framgår. Inaktiva medlemmar kan dock komma att tas bort efter viss tid. Genom att registrera ett medlemskap godkänner medlemmen dessa medlemsvillkor och åtar sig att följa dem.

Namn som är kränkande, bryter mot svensk lag eller skapar en reell förväxlingsrisk med andra personer eller varumärken får inte användas. Anonymiteten hos medlemmar ska respekteras.

Material

Det en medlem skapar på sidan kallas material. Materialet förväntas ha hög kvalitet och medlemmar bör därför tänka noga innan material skapas. För att skapa visst material krävs att medlemmen har klarat ett kunskapsprov på sidan. Att begå misstag i skapandet av material är dock lätt hänt och förståeligt, varför medlemmar också förväntas ha en förlåtande och hjälpsam inställning. Även dåliga argument och teser i bemärkelsen att de har låg relevans/hållbarhet är tillåtna, men dessa bör återges på ett stringent, korrekt och välvilligt sätt.

Material på sidan tillhör som utgångspunkt dess upphovsperson, men genom att skapa det på hemsidan godkänner skaparen att sidan, dess medlemmar och besökare använder materialet, bygger vidare på det och sprider det vidare. För att sätta materialet i sitt sammanhang, som vi skapar tillsammans, uppmuntras att dela länkarna till dem genom de funktioner som finns.

Programmet

Argu hanteras av ett program som är skapat av Mikael Risenfors. Han förbehåller sig den ideella och ekonomiska rätten till det. Det innebär att användning av sidans källkod, bilder och mönster som är utanför dess syfte och utan hans samtycke är otillåten.